Националната асоциация за приемна грижа ще участва в поредния Дарителски кръг на фондация „Работилница за граждански инициативи“. По време на вечерно събиране, дарители ще подкрепят четири каузи, една от които е на нашата организация.

Ние бихме искали да наберем средства за издаването на три много важни книжки. Трите книжки, по достъпен начин, на достъпен за децата и родителите език, ще разказва за приемната грижа, за правата и отговорностите на всеки. Силно вярваме, че книжката за оцветяване за малчуганите, книжката за поотрасналите деца, както и брошурата за правата на приемните родители ще улеснят диалога между хлапетата и новите им родители. Освен това, приемните родители ще имат ориентир за своите права и отговорности в системата, която тепърва се реформира и развива.

Надяваме се да убедим повечето дарители за това колко важно е да направим тези материали.

Как работи Дарителският кръг?

Участниците в дарителския кръг се събират няколко пъти годишно по време на специално организирани събития за набиране на средства, в рамките на всяко от които се разглеждат 4-5 проекта. Проектите, които се представят от техните изпълнители (организации или неформални групи от гражданското общество) са предварително номинирани и подбрани от специална комисия, формирана от членове на самия дарителски кръг.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ осигурява подходяща зала и разпространява информация за събитието сред местни дарители. Всяко събитие на дарителския кръг е отворено както за постоянни членове на кръга, така и за нови дарители.

След кратко представяне на проектите, дарителите публично обявяват своите дарения за всеки един от тях.

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ информира дарителите за целевите суми, които трябва да бъдат набрани за всеки един от проектите, както и за минималната дарителска вноска, която е между 20 и 50 лева.

Набраните средства постъпват по сметка на фондация „Работилница за граждански инициативи“, която се ангажира във възможно най-кратък срок (до 1 месец след събитието) да ги прехвърли като грантове към организациите-изпълнители. Дарителите, участващи в срещите, получават отчет за резултатите от финансираните проекти от сайта на ФРГИ.