Между 24 и 26 април 2015 г. в гр. Пловдив се проведе дискусионен форум на тема „Овластяване на младите хора в политическите процеси“, организиран от Националния младежки форум и Фондация “Фридрих Еберт”. От страна на Националната асоциация за приемна грижа – Младежи участва Явор Паскалев. По време на срещата Явор представи позицията на младежите в риск, които са трайно разделени от родните си семейства и се намират под приемна грижа. Като основен акцент Явор постави възможността младежите да участват пряко във вземането на решения за тяхното бъдеще, включително и след напускането на грижата.

„Младежите в приемни семейства трябва да имат своето право на глас. Те трябва да участват в решенията за тяхното бъдеще не само като обект на закрила, но и като граждани, които ще се реализират в България“, коментира Явор по време на срещата.

Дискусионният форум повдигна темата за „Младежкото овластяване“ в страната и чужбина, с участието на младежки представители и експерти в областта. В рамките на срещата бяха споделени практиките на европейските институции и местната власт за благоприятстване и развитие на процесите на младежкото овластяване.

Участниците получиха възможността да научат как се осъществяват младежките политики на различни нива – както на общоевропейско, посредством европейските институции, така и на национално и местно ниво. Освен това те разбраха каква роля могат да имат младежките организации в благоприятстване процеса на младежко овластяване.

Форумът събра на едно място младежки представители от цялата страна, които да научат повече и да дискутират процесите на младежкото овластяване. Резултатите от срещата ще бъдат обобщени и представени под формата на препоръки относно осъществяването на младежкото овластяване на европейско, национално и местно ниво.