Мирослав Долапчиев

Мирослав Долапчиев

Председател


Мирослав Долапчиев е председател на Националната асоциация за приемна грижа от юни 2012 г. Той и съпругата му Дойница са доброволни приемни родители и се грижат за малки деца. Мирослав Долапчиев е роден през 1979 г. в гр. Сливен.

Икономист. Управлява група от компании, сред които „Алокор“ ООД, която се занимава със системи за автоматизация в големи сгради.


Мария Благоева

Мария Благоева

Заместник-председател


Мария Благоева е приемен родител от София. От 11 години се грижи за тийнейджър, а от няколко години полага грижи за брат и сестра. Гордее се, че е един първите приемни родители в страната, които са се грижили за чернокож младеж. Мария Благоева напуска добре платената си професия на инженер, за да се отдаде на децата. Има един роден син, който активно споделя грижата за децата. Мария Благоева се гордее с първия си приемен син, който въпреки съпротивата на част от обществото се превръща в популярен, разпознат и предпочитан за мнозина млад човек. Сега Реми Тойн е известен танцьор и звезда в множество музикални видеоклипове.

“Станах приемен родител, защото исках да давам надежда и бъдеще на децата и да променям животи. Моите заслуги се простират до там да поема протегнатата детска ръка. Потенциалът, умът и желанието за промяна са техни.”, споделя Мария Благоева.


Гинка Илиева

Гинка Илиева

Програмен мениджър


Гинка Илиева е член на Националната асоциация за приемна грижа от 2010 година, като от приемането си до момента тя отговаря за комуникацията и координацията с членовете на асоциацията за област Шумен.

Гинка Илиева е приемен родител с дългогодишен опит. Член е на Комисията по приемна грижа, която одобрява и утвърждава приемните родители на областно ниво в Шумен. Има средно - специално образование и е преминала през множество курсове за развитие на родителските умения, за правата на децата и за пряка работа с деца и семейства.

В своето развитие като приемен родител Гинка Илиева постига много добри резултати, заедно със семейството си, а ефектите за децата в тяхното семейство са повече от видими. Гинка Илиева е горда майка на 3 сина, а отскоро - и баба.


Александър Миланов

Александър Миланов

Изпълнителен директор


Александър Миланов се присъединява към Националната асоциация за приемна грижа през 2010 г. В НАПГ той отговаря за развитието на политики, програми и проекти, насочени към застъпничеството за правата на приемните родители, както и за предоставянето на подкрепа, която насърчава укрепването приемната грижа у нас.

Александър Миланов е клиничен социален работник, като до февруари 2018 г. управлява Центъра за немедицинска грижа в „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ. Има опит в управлението на различни застъпнически проекти и маркетирането на социални каузи. Работил е като маркетинг мениджър в голяма детска неправителствена организация, консултирал е и УНИЦЕФ. Пет години е бил експерт по връзките с обществеността в Българската стопанска камара.

Има интереси в областта на човешките ресурси и управлението на таланта, социалния пиар и маркетинга. Притежава квалификация и опит като водещ одитор по корпоративна социална отговорност.

Членува в Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към Съюза на българските журналисти (СБЖ). Нагоре +