Категория:

„Въпреки тенденцията на увеличаване на кандидатите за приемни родители, продължава да е тревожен фактът, че има одобрени приемни семейства, при които няма настанени деца. Това категорично влияе на мотивацията на хората, които са се ангажирали с грижата за деца в риск.“, заявява Мирослав Долапчиев, председател на Националната асоциация за приемна грижа по повод на данни на АСП за развитие на приемната грижа. Според него, освен броят на одобряваните приемни семейства, друг важен фактор за развитието на приемната грижа е оказваната подкрепа.

„Ставаме свидетели на поведение на социални работници, което не отговаря нито на добрата практика, нито насърчава диалога и партньорството.“, коментира още председателят на НАПГ Мирослав Долапчиев. Председателят на Националната асоциация за приемна грижа напомня, че приемната грижа е двустранен процес, в който административното отношение, демонстрацията на власт и поставянето на интереса на администрацията пред интереса на детето, нямат място.

1663 действащи приемни семейства се грижат за 1705 деца в цялата страна. Това показват данните на Агенцията за социално подпомагане за състоянието на приемната грижа към 30.06.2013 г. 1513 от всички приемни родители са професионални. Най-много приемни родители има в област Шумен, където за грижа за деца са одобрени 176 семейства. Втора по брой семейства е област Монтана, където действащите приемни семейства са 110, а на трето място е област Варна със 104 семейства. Най-малко приемни семейства има в област Сливен – 16.

Най-много настанени деца има в област Шумен (186), следвано от Монтана (127), Търговище (112) и Габрово (110).

В цялата страна са заличени 100 приемни семейства, от които 23 са полагали доброволна приемна грижа.

В 335 приемни семейства няма настанени деца. Най-много семейства без деца има в област Шумен (35), следвано от Пазарджик (26).

Статистика за състоянието на приемната грижа в страната можете да видите по-долу.

 

Статистика за приемната грижа (.pdf)