12 стипендии ще отидат при деца, настанени в приемни семейства, които имат много добър успех, малко неизвинени отсъствия и са от 7 до 11 клас. Преди 3 години, заедно с екипа на фондация bcause, Националната асоциация за приемна грижа учреди стипендии „Продължи“.

“Стипендиантската програма “Продължи” е много важна за нашата организация, защото чрез нея ние показваме, че децата в приемни семейства постигат много успехи, въпреки всички предизвикателства, които са имали преди приемното семейство. Те са награда за усилията, смелостта и желанието за развитие.”, коментира Мирослав Долапчиев, председател на Националната асоциация за приемна грижа.

“С тези стипендии даваме възможност на младежите да видят смисъла на това да полагаш усилия и да печелиш битки. Те успяват да увлекат и други след себе си и да бъдат техен пример.”, споделя от своя страна Яна Рупева, директор “Дарителски програми” на фондация bcause.

През първата година на инициативата “Продължи” кандидатстваха 10 стипендианти, които стартираха участието си в стипендиантската инициатива със среден успех Много добър (5,34). През втората година 7 от стипендиантите продължиха участието си в програмата, като успехът им вече беше по-висок – Отличен 5,55. Останалите трима отпаднаха, но не поради нисък успех – двама бяха вече в 12 клас, а един беше върнат в родното си семейство. През 2016/2017 учебна година НАПГ може да се похвали с двама студенти, които вече са стипендианти на програма „Готови за успех“ на фондация bcause.

Дарения за стипендиите “Продължи” направиха DHL, Еврофутбол, Куул Апс, CITI Bulgaria и дарители по ведомост от Мобилтел и Холдинг Загора. Стипендиите са месечни, в размер на 50 лева и се отпускат срещу препоръка за развитието на определен талант и при условие за много добър успех.