Скъпи приемни родители и деца,

Благодарим на всички, които кандидатстваха за стипендията „Продължи“ на Националната асоциация за приемна грижа.

След като разгледахме всички кандидати и предвид ограничените средства, с които разполагаме и критериите, които приложихме, предлагаме на Вашето внимание одобрените стипендианти:

1. Байрям Тодоров Иванов 9 клас
2. Божидар Розов Искренов 9 клас
3. Георги Евгениев Керемидарски 7 клас
4. Джовани Евгениев Евстатиев 10 клас
5. Любен Николов Гутов 7 клас
6. Мирослав Минчев Сашев 10 клас
7. Митко Мариянов Георгиев 7 клас
8. Митко Ралицов Руменов 8 клас
9. Петър Божидарков Дамянов 10 клас
10. Пролетина Пейчева Георгиева 7 клас
11. Севдалин Благоев Петров 9 клас
12. Цветелина Викторова Димитрова 9 клас

С одобрените кандидати ще се свържем лично, за да договорим начинът за получаване на стипендията.