Скъпи приемни родители и деца,

Благодарим на всички, които кандидатстваха за стипендията „Продължи“ на Националната асоциация за приемна грижа.

След като разгледахме всички кандидати и предвид ограничените средства, с които разполагаме и критериите, които приложихме, предлагаме на Вашето внимание одобрените стипендианти:

1.Байрям Тодоров Иванов9 клас
2.Божидар Розов Искренов9 клас
3.Георги Евгениев Керемидарски7 клас
4.Джовани Евгениев Евстатиев10 клас
5.Любен Николов Гутов7 клас
6.Мирослав Минчев Сашев10 клас
7.Митко Мариянов Георгиев7 клас
8.Митко Ралицов Руменов8 клас
9.Петър Божидарков Дамянов10 клас
10.Пролетина Пейчева Георгиева7 клас
11.Севдалин Благоев Петров9 клас
12.Цветелина Викторова Димитрова9 клас

С одобрените кандидати ще се свържем лично, за да договорим начинът за получаване на стипендията.