Близо 70 сирийски деца без родители са настанени в бежански лагери у нас

Експресно допитване до членовете на Националната асоциация за приемна грижа показва, че 20% (около 40 приемни семейства) от членовете на асоциацията са готови да приемат сирийски деца – бежанци, настанени в бежанските лагери у нас.  В допитването участваха повече от 200 семейства от цялата страна.

Координаторът на Националната асоциация за приемна грижа за област Видин Цветелина Милославова, приемен родител, посочва: „Категорично трябва да се погрижим за децата, без значение от какъв произход са, каква вяра имат, както и какъв език говорят. Бежанските лагери вероятно не са най-доброто място за отглеждане и развитие на едно дете, затова е важно да положим усилия и за тях“.

Според координатора на асоциацията в Стара Загора и член на УС Светлозар Русев, който също е приемен родител, детството е най-важният етап от живота на човек, а моменти, прекарани в страх за живота и в изолация, не трябва да преживява нито едно дете. „Човешкият дълг и любовта към децата, както и посвещаването ни в приемната грижа, ни задължават да подадем ръка на уязвимите сирийски деца, които са принудени да търсят спасение за живота си.“, коментира още Светлозар Русев.

Националната асоциация за приемна грижа е готова да проведе информационна кампания сред членовете си за възможността да се погрижат за дете – бежанец, настанено в българските бежански лагери. По неофициални данни 70 сирийски деца в бежанските лагери у нас са пристигнали в страната, непридружени от родителите си или други възрастни. Държавата има възможност да ги настани в социални домове за деца, лишени от родителска грижа. В същото време, по данни на Агенцията за социално подпомагане, в близо 300 приемни семейства няма настанени деца.

Когато не могат да бъдат намерени родителите или други членове на семейството, на детето-бежанец се осигурява същата закрила, както на всяко друго дете, постоянно или временно лишено от неговата семейна среда по каквато и да било причина, се посочва в В Конвенцията на ООН за правата на детето, която е ратифицирана и от България през 1991 година. Една от мерките за закрила, според националното законодателство, е настаняването в приемно семейство.