Въпрос: Откога тече 14 дневния срок за обжалване, от датата на заповедта или от датата на вписване в регистъра. Моята заповед е от 03.10.2012.? Отговор: 14 дневният […]