Във връзка с постъпили сигнали за забавеното изплащане на месечната издръжка за деца от приемни родители в цялата страна, председателят на Националната асоциация за приемна […]
В рамките на среща с Агенцията за социално подпомагане по време на Международната конференция по приемна грижа в София, стана ясно, че всеки, който е […]
Книгата за трудностите на порасналите деца, напускащи системата, ще събира средства за кауза на Националната асоциация за приемна грижа. В книгата „Езикът на цветята“  авторката […]