Мария е работила като детегледачка в продължение на 21 години в Дома за медико-социални грижи „Св. София“. Има сърце за децата. Тя самата се определя като щастлив […]