Националната асоциация за приемна грижа изпрати своите предложения до работната група, която подготвя синхронизацията на процедурите по осиновяване на деца, настанени в приемни семейства. Асоциацията […]
Водени от съчетаването на интереса на децата, настанени в приемни семейства, интереса на приемните родители, както и интереса на осиновителите, ние от Националната асоциация за […]