Националната асоциация за приемна грижа изпрати запитване до АСП относно сигнали от цялата страна за забавяне на изплащането на месечните възнаграждения на приемните родители. Практиката […]
Националната асоциация за приемна грижа изпрати запитване до АСП относно сигнали от цялата страна за забавяне на изплащането на месечните възнаграждения на приемните родители. Практиката […]