Гражданският договор е форма на непълна  и нередовна трудова заетост, с осигурителни права за пенсия и за здравно осигуряване. Тоест, ако ви се внасят редовно осигуровки […]