На 12 ноември 2012 г. Националната асоциация за приемна грижа изпрати запитване до Агенцията за социално подпомагане относно режима на новите договори за приемна грижа, […]