Получихме сигнал от Търговище, в който се посочва следното: Детето, което е настанено в приемното семейство, е с ТЕЛК. Много често се налага детето да […]
Публикуваме настоящото уточнение във връзка с публикуваната статистика от Агенцията за социално подпомагане.  Според данни на АСП от официалната страница на агенцията, утвърдените приемни семейства […]
Публикуваме настоящото уточнение във връзка с публикуваната статистика от Агенцията за социално подпомагане.  Според данни на АСП от официалната страница на агенцията, утвърдените приемни семейства в България […]