От вписаните в регистрите през 2012 година приемни родители, са заличени 70 приемни семейства, от които 27 доброволни и 43 професионални семейства. Най-много приемни семейства, […]
Симеон и Петя са едни от онези деца, за които животът щеше да бъде много по-тъжен и сив, ако не бяха открили своите ангели-хранители в […]