Националната асоциация за приемна грижа подкрепя като цяло предложената методика за прилагането на социалната услуга “приемна грижа”. Асоциацията от доста време застава зад позицията, че […]
Преди няколко години, когато станах приемна майка, не вярвах, че през дома ми ще преминат толкова много бебета. Самата аз бях отгледала трима сина и […]