В страната се срещат откази за отпускане на еднократна социална помощ на приемни родители, при които има настанени деца, особено новородени или деца с увреждания. […]