Запитване от К. Ч., гр. Пловдив: Моята съпруга премина обучение за професионален приемен родител в КСУДС Пловдив. Преминахме през необходимите процедури. На 24.01.2013 г. беше […]