На 28 септември 2013 година членовете на управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа Светлозар Русев и Александър Миланов и координатора на асоциацията за […]