Въпрос: От близо година аз съм приемен родител на дете с леки увреждания, което се самообслужва. Всички изисквания и непрекъснато изменящите се заповеди от Отдел „Закрила […]