Националната асоциация за приемна грижа напомня на държавните социални служби, екипите по приемна грижа и неправителствените организации, че имат задължението да изготвят годишни доклади за […]