Вие ни питате: Възможно ли е жена на 67 години да стане приемна майка на детенце от 3 – 6 год ? В  града, в […]
Вие ни питате: От няколко месеца в семейството ни има настанено детенце. От ОЗД-гр.Д. ни изпращат ежеседмично да посещаваме психолог в ЦОП в град, който […]