Скъпи приемни родители, Социалните служби не бива да ви удържат авансов данък от заплатите ви за месеците октомври, ноември и декември 2013 година. Това положение […]
Отворено писмо на Националната асоциация за приемна грижа до министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите и народните пресдставители Уважаеми политици, които вземате […]
Отворено писмо на Националната асоциация за приемна грижа до министъра на труда и социалната политика, министъра на финансите и народните пресдставители Уважаеми политици, които вземате […]