Във връзка със запитвания във връзка с годишните доклади за дейността на приемните родители ви информираме следното: Приемните родители имат право да получат доклада на […]