Минималната заплата от 1 януари 2014 година е 340 лева. Това налага заплатите на приемните родители, които се изплащат по граждански договор, да бъдат индексирани с […]