Вие ни питате: Приемен родител съм от гр. Лом. По постоянен адрес живея на адреса, на който и майка ми. Майка ми също е приемен […]
По данни на Агенцията за социално подпомагане, от началото на миналата година до 31.09.2013 година 1874 деца са настанени в приемни семейства. От тях 187 […]
Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, в която членуват повече от 200 приемни родители от цялата страна. Нашата мисия е да помагаме […]