Правото на приемно семейство на месечна помощ за отглеждане на дете до една година, а ако е с трайни увреждания – до навършване на 2-годишна […]