Работна среща на координаторите и членовете на управителния съвет на Националната асоциация за приемна грижа се проведе в София на 21, 22, 23 февруари 2014 […]
Националната асоциация за приемна грижа работи за повишаването на уменията на приемните родители, за да са по-добри в грижата си за децата, както и се […]