Христо Найденов (19 г.) от Варна ще отговоря за групата на младежите в Националната асоциация за приемна грижа. Христо Найденов учи за морски капитан в […]