Кампания под мотото „Да върнем детството в опустошените от наводнението с.  Крушовица и гр. Мизия!“ организира Националната асоциация за приемна грижа, в която членуват повече […]