Според Методиката за приложението на услугата „приемна грижа“ задължение на социалните служби е да осъществяват периодично наблюдение върху настаняванията на деца в приемни семейства и контрол […]
Половината от приемните родители в България са с положителна нагласа към това да полагат приемна грижа за деца с увреждания, 28% от тях са приемали дете […]