Има ли конкретен профил българското приемно семейство? Традиционно семейство, с двама партньори, между 40 и 50 години, които са завършили средно образование и са отгледали […]