Националната асоциация за приемна грижа проведе своето редовно Общо събрание. Срещата се проведе с любезното домакинството на Комплекса за деца и семейства в гр. Пловдив. […]
НАПГ ще развива знанията и уменията на координаторите си чрез програма за вътрешни обучения. В програмата ще се включат координаторите от областите София, Варна, Добрич, […]