Националната асоциация за приемна грижа нееднократно е изразявала своето неудовлетворение и притеснение от некачествената, често не в интерес на детето, работа на социалните работници, които […]
Когато преди време ги видяхме за първи път, усетихме, че не можем да си наложим да спрем натрапващия ни се поглед от двете фигури. Те […]