Координаторът на Националната асоциация за приемна грижа за област Добрич Илия Илиев предостави на НАПГ адресирано до него писмо, в което се напомнят задължения на приемното семейство […]
Координаторът на Националната асоциация за приемна грижа за област Добрич Илия Илиев предостави на НАПГ адресирано до него писмо, в което се напомнят задължения на приемното семейство […]