Водачът е човек, притежаващ смелост, сила, отговорност, решителност и много други качества. Обикновено в племената водачът е възрастен, натрупал много опит. Аз съм в приемно […]