Националната асоциация за приемна грижа приветства държавната политика, която насърчава намирането на трайни решения за съдбата на уязвимите български деца. Осиновяването, като мярка, която гарантира […]