Изискване за образование и възраст, както и въвеждането на специализация в приемната грижа предложи Александър Миланов от Националната асоциация за приемна грижа по време на […]