Искаме да споделим, че нашите усилия една реинтеграция да се случи по качествен и добър за детето не доведоха до резултат. Социалните работници от община Димово […]