Националната асоциация за приемна грижа, като родителска организация на приемни родители от цялата страна, ангажирана със закрилата на децата и правото им да растат в […]