Подкрепата на приемните семейства по проекта “Приеми ме 2015” е заменен от контрол, рестрикции и санкции, а приемните семейства се страхуват от социалните си работници. […]