Ние, приемните родители от Националната асоциация за приемна грижа, категорично смятаме, че насилието и възпитанието чрез бой, обиди и агресия нямат място в семейството, детските […]