Националната асоциация за приемна грижа и А1 продължават своето партньорство. Благодарение на телекома приемни родители ще предоставят емоционална грижа и частична финансова подкрепа на семейства, […]
Националната асоциация за приемна грижа е българска неправителствена организация, която подпомага децата в риск в гарантирането на правото им на сигурно детство, подкрепено от възрастните. […]