В първото си решение за 2020 година Комисията за защита от дискриминация (КЗД) осъди детската градина „Желязко Попниколов“ в гр. Видин, директорката на детското заведение […]