Освобождаване от такси (за изпити и семестриални такси) Студентите, докторантите и специализантите заплащат такси за обучението си. Таксите за обучение в държавните висши училища и […]