63% от българите не биха станали приемни родители при никакви условия, а всеки шести би се приел у дома дете в риск, ако получава заплата […]