Въпреки декларираната подкрепа за приемната грижа в България, на държавно ниво липсва цялостна визия за нейното бъдещо развитие. Към 31.12.2020 г. в Регистъра на утвърдените […]