Полицейски орган/длъжностно лице на ДАБ, установил непридружено дете чужденец от Украйна, намиращо се на територията на ГКПП, ППП, Дирекция „Миграция“, в Районно управление „Полиция“ (РУП) […]