Изводите за състоянието на приемната грижа са част от годишния доклад на Националната мрежа за децата – „Бележник 2022 – Какъв е средният успех на […]
Националната асоциация за приемна грижа припомня поисканото становище от Министерството на здравеопазването относно професионалната и/или доброволната приемна грижа от лице с положителен ХИВ-статус, което не […]
Хиляди деца живеят без родителска подкрепа, оставени или живеещи в институции. Деца без смели планове за живота и без очаквания към тях. Едно от тези […]